Wat doen we met jouw gegegens?

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop Willem Leenders (Tattoo Pink)  je persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt. Deze verklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 


Website “www.tattoopink.be” 

Tattoo Pink (Willem Leenders) respecteert de privacy van bezoekers op deze site. De toegang van de website kan nu via een beveiligde verbinding. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons beschikbaar stelt, vertrouwelijk wordt behandeld. Je kunt de website bezoeken zonder persoonlijke informatie over jezelf te verschaffen, m.u.v. de geregistreerde pagina’s. Tattoo Pink (Willem Leenders) stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming behalve: 

- als Tattoo Pink (Willem Leenders) hier wettelijk toe verplicht wordt.
- als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Tattoo Pink (Willem Leenders)-diensten of om de rechten van Tattoo Pink (Willem Leenders) zelf te beschermen. In principe vragen wij aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). 

Hoe gaat Tattoo Pink (Willem Leenders) om met je gegevens? 

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Wij verzamelen en registreren je gegevens in onze beveiligde databank zodat wij je een optimale service kunnen bieden, we je kunnen informeren over onze nieuwste aanbiedingen via onze nieuwsbrief. 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met Tattoo Pink (Willem Leenders), Dorpsstraat 33, 3500 Hasselt of via tattoo.pink@telenet.be - wij trachten zo snel mogelijk aan je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens te voldoen. 

Tattoo Pink (Willem Leenders) doet er alles aan om de servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Het doet hierbij beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen om de informatie zo goed mogelijk te beschermen. 
Helaas kan Tattoo Pink (Willem Leenders) geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen. 

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites of internetbronnen. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën, informatie over je zou kunnen verzamelen. Tattoo Pink (Willem Leenders) is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Wijzigingen aan het privacybeleid

Tattoo Pink (Willem Leenders) kan het privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de website te plaatsen.

Google Analytics

Tattoo Pink (Willem Leenders) is geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: Hoeveel bezoekers krijgen we? Welke pagina’s worden veel bezocht? Wat zijn drukke uren? 
Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren van de website en om ervoor te zorgen dat de website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is. 
Deze gegevens worden opgevolgd via ‘Google Analytics’, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De traceringsinformatie is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Juridisch voorbehoud

Tattoo Pink (Willem Leenders) heeft bij het samenstellen van de website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Tattoo Pink (Willem Leenders) sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site.

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
- De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998). 
- De Europese verordening nummer 2016/679 “Algemene Gegevensbescherming (AVG)” van 24 mei 2016.

Onderhavige privacyverklaring wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Europees recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Tattoo Pink (Willem Leenders) bevoegd zijn.COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

Social media
Op onze website staan foto's afkomstig van Instagram. Mogelijks verzamelt Instagram via code om deze foto's te laden informatie. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Instagram om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.